Acreditacións de Prensa

Rexistro de datos para a acreditación de prensa. Todos os medios que non dispoñan de acreditación permanente da FGA quedarán pendentes de aprobación ata o fin do prazo.

Cartel

Arquivo co Cartel da presente edición do rali

Placa

Imaxe da placa desta edición do rali